Regulamin

Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) działa pod adresem: www.socialprofits.pl i jest prowadzony przez firmę SOCIAL PROFIT z siedzibą w Płońsku, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON 130901857, NIP 5671081235
Sklep sprzedaje towary za pośrednictwem sieci Internet. Prezentowane na stronie www.socialprofits.pl ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

1) Zamówienia są przyjmowane przy użyciu formularza zamówienia na stronie Sklepu. Zamawiający zobowiązany jest przy tym podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i nadania przesyłki.

2) Zamawiający może dokonać płatności za zamówione towary przedpłatą przez PayPal bądź przy pomocy e-płatności przez system Dotpay Sp. z o. o.
Realizacja potwierdzonego zamówienia następuje w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przy użyciu serwisu DotPay – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu;

3) Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4) Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź zrezygnować z niego w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy ze Sklepem pod adresem: czarousky@wp.pl.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5) Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.

Termin otrzymania towaru dokonywany jest w ciągu 48 godzin po zaksięgowaniu płatności na koncie.
Ulotki bądź katalogi załączone do przesyłek mailowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów oraz nie odzwierciedlają stanów magazynowych Sklepu. Zgodnie z Art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.). po dokonaniu zakupu i zapłaty konsumentowi nie przysługuje możliwość zwrotu zakupionego dzieła. Klient, nabywający produkt zgodnie z Art. 23.[Wykorzystywanie utworów – dozwolony na użytek osobisty]
1.Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
2.Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

6) Reklamację Towaru można złożyć w przypadku niekompletności towaru. Wówczas klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową bez dodatkowych płatności. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez treści reklamacji. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
7) Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie naszego sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

8) Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach naszego Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność SOCIALPROFITS.PL

Korzystanie ze sklepu SOCIALPROFITS.PL oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Warunki powyższe stają się aktualne z dniem 22.05.2018 roku.

Witaj! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.